Nâng cấp máy chấn tôn cơ thành máy NC

Hà Nội, 03-2015

Tại xưởng sản xuất công ty Cơ Khí Việt, Havicom đã tiến hành thay thế bộ điều khiển cữ của máy chấn NC.

Các chế độ chạy cữ:

Chạy cữ 1 bước ( khi chấn kích thước cố định )

Chạy cữ nhiều bước, ví dụ : 1- 2 – 3 … – n – 1 chạy đến bước n thì tự động quay về kích thước của bước 1.

Sau mỗi 1 lần chấn, cữ sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo.

Với chế độ chạy cữ tự động, việc gia công trên máy trở nên đơn giản, chính xác và năng suất cao hơn.