VỀ CHÚNG TÔI

Havicom Việt Nam JSC được thành lập năm 2012, Havicom Việt Nam đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành điện tử – tự động hóa, điều khiển chính xác. Chúng tôi hiện tập trung vào các mảng chính gồm:

– Thiết kế và nâng cấp các máy tự động hóa, điều khiển chính xác bao gồm PLC, phần mềm nhúng và phầm mềm hệ thống trên máy tính

– Thiết kế và gia công sản xuất thiết bị điện tử với số lượng lớn (nhà sx thiết bị gốc – OEM theo đơn đặt hàng)

– Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ điện tử – viễn thông cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng và công nghiệp

CHUYÊN MÔN

100% số kỹ thuật viên có trình độ Đại học trở lên, nhiều kỹ thuật viên được đào tạo qua các khóa ngắn và dài hạn tại các trường đại học hàng đầu,

PHẠM VI PHỤC VỤ

Havicom Việt Nam có đội ngũ đã thực hiện dự án tại 60% số khu công nghiệp tại miền Bắc.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

70% số khách hàng là khách hàng thương xuyên

QUY MÔ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

60% số dự án được thực hiện trong thời gian dưới 1 tháng